Thứ Ba, 24 tháng 9, 2019

[WRITEUP] Remote File Inclusion ROOT-ME

ĐÃ QUÁ QUEN VỚI FILE INCLUSION .
CHALL NÀY TA NHẬN ĐƯỢC VULNERABLE PARAMETER : lang

 

NHƯ THƯỜNG LỆ KHI GẶP DẠNG BÀI FILE INCLUSION , TA THỬ 1 VÀI GIÁ TRỊ CỦA THAM SỐ :
http://challenge01.root-me.org/web-serveur/ch13/?lang=../../../index.php

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019

[WRITEUP]JSON WEB TOKEN - WEAK SECRET ROOTME!

PHẢI NHỜ ĐẾN SỰ TRỢ GIÚP CỦA TEAMMATE MỚI LÀM DC BÀI NÀY THÀNH CÔNG . KẸT Ở KHÂU PHÂN TÍCH SIGNATURE !
GIỚI THIỆU VỀ JWT
 

Phổ Biến